ЦПЕМ було спроектовано таким чином, щоб забезпечити практичну демонстрацію можливостей енергетичного менеджменту, енергозбереження та контролю енерговикористання.

Системи водо- та електропостачання, а також центрального опалення Центру від’єднано від мереж основної будівлі з метою забезпечення контролю за витратами енергії. Від’єднання від основної опалювальної системи зумовило необхідність впровадження автономного електричного котла. Опалювальну систему основної будівлі було модернізовано.

Опалення та вентиляція контролюються системою енергетичного менеджменту будівлі (BEMS), одночасно контролюються демонстраційні установки. Це дозволяє інструкторам демонструвати способи використання системи. Сучасну систему контролю освітлення також приєднано до BEMS. Аудиторію оснащено відповідним спеціальним освітленням, зокрема, реостатами для регулювання освітлення та світловідбивачами. Рівень освітлення фіксується датчиками освітлення, які встановлено на метеорологічній станції.

Центр має різноманітне демонстраційне обладнання, зокрема вимірювальні прилади, клапани, зразки труб, а також демонстраційні пристрої, які було надано відомими європейськими виробниками. Використання сучасного обладнання дає слухачам різноманітні можливості для отримання практичних навичок в експлуатації енергозберігаючих пристроїв.

Спеціальна серія пристроїв придатна для демонстрації ефективності різних систем контролю та систем трубопроводів для переобладнання опалювальної системи та впровадження сучасних систем контролю витрат енергії в житлових будинках.

В умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в ЦПЕМ запроваджено дистанційні курси з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за всіма програмамиКурс підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Сертифікація енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем»

Курс спрямовано на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців за Модулем 1: «Професійна підготовка осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель» відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель». В курсі, зокрема, розглядаються:

 • законодавча та нормативна база стосовно політики енергоефективності та програми підтримки заходів з енергозбереження у ЖКГ, зокрема, енергосервісні контракти;
 • енергетичні обстеження будівель (збір вихідної інформації, опитувальні листи, облік енергоресурсів, прилади для проведення енергоаудиту, аналіз даних, енергетичні баланси та базовий рівень енергоспоживання);
 • нормативні вимоги до огороджувальних конструкцій, зовнішнього повітря та внутрішнього мікроклімату приміщень, розрахункові параметри;
 • інженерні системи будівлі та джерела енергії (опалення, вентиляції та кондиціювання, гарячого водопостачання, електропостачання та освітлення, теплові пункти, котельні, альтернативні та відновлювані джерела енергії);
 • рекомендації щодо вибору заходів з енергозбереження та енергетичний ефект;
 • фінансова та екологічна оцінка комплексу заходів і звіт з енергоаудиту;
 • енергетичний сертифікат та звіт з обстеження інженерних систем будівель, зокрема, детальні розрахунки за чинним національним стандартом ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні.

Під час навчання фахівці набувають практичних навичок розроблення сертифікатів енергетичної ефективності та звітів за результатами обстеження інженерних систем будівель.

Курс підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Робота енергоаудиторів з Фондом енергоефективності»

Курс спрямовано на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців за Модулем 2: «Робота енергоаудиторів з Фондом енергоефективності». Навчальна програма Модуля 2 відповідає рекомендаціям ЄС та Фонду енергоефективності щодо розробки програм тренінгів. В рамках Модуля 2 фахівці отримають необхідні знання, практичні навички та рекомендації з:

 • роботи енергоаудиторів з Фондом енергоефективності;
 • заповнення форм опису проекту;
 • підготовки технічного завдання;
 • фінансово-економічної оцінки результатів;
 • верифікації проекту;
 • рекомендації для енергоаудиторів щодо роботи з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Також, в рамках Модуля 2 заплановано формування вихідної інформації та заповнення опитувальних листів з виїздом на діючі об’єкти, а в умовах карантинних обмежень – віртуальна екскурсія.

Також, в рамках Модуля 2 заплановано формування вихідної інформації та заповнення опитувальних листів з виїздом на діючі об’єкти, а в умовах карантинних обмежень – віртуальна екскурсія. До навчання за Модулем 2 допускаються енергоаудитори, яких кваліфіковано (успішно складено кваліфікаційні іспити і отримано кваліфікаційний атестат) на провадження діяльності із сертифікації енергетичної ефективності будівель за Модулем 1.

Курс підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Енергетичний менеджмент»

Курс спрямовано на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з побудови систем енергетичного менеджменту за ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання».

В курсі розглядаються, зокрема, система національного законодавства в сфері енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності; концепція, базові поняття, вимоги ISO 50001 та їхня практична реалізація; питання розроблення та впровадження енергетичної політики організації та енергетичних програм в сфері енергозбереження; розвиток компетенцій і навчання персоналу та інші питання, що пов’язані із створенням та сертифікацією систем енергетичного менеджменту організацій.

Під час навчання фахівці набувають практичних навичок складання енергетичних балансів, визначення базового енерговикористання, відбору енергоефективних проектів, реалізації енергозберігаючих заходів, розроблення регламентів управління енергоефективністю, побудови систем енергомоніторингу тощо.
 

Курс підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Енергетичний аудит»

Курс спрямовано на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з енергетичного аудиту за ДСТУ ISO 50002:2016 «Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення».

В курсі, зокрема, розглядаються: політика енергоефективності України, законодавство в сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, методологія та методи енергетичного аудиту, енергозбереження в системах електро- та теплопостачання, технічне забезпечення енергетичного аудиту, вимірювальні прилади та системи контролю, обліку та управління енерговикористанням, термомодернізація будівель; концепція, базові поняття, вимоги ISO 50002 та їхня практична реалізація.

Під час навчання фахівці набувають практичних навичок планування та проведення енергетичного аудиту, аналізу результатів, формування звіту та представлення результатів енергетичного аудиту.