Курси підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Енергетичний менеджмент»

    Шановні колеги!

    В Центрі підготовки енергоменеджерів НТУУ «КПІ» відкрито оновлений курс підготовки та підвищення кваліфікації кадрів за програмою: «Енергетичний менеджмент». Курс спрямовано на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з побудови систем енергетичного менеджменту за ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання». В курсі, зокрема, розглядаються: система національного законодавства в сфері енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності; концепція, базові поняття, вимоги ISO 50001 та їхня практична реалізація; питання розроблення та впровадження енергетичної політики організації та енергетичних програм в сфері енергозбереження; розвиток компетенцій і навчання персоналу та інші питання, що пов’язані із створенням та сертифікацією систем енергетичного менеджменту організацій. Під час навчання фахівці набувають практичних навичок складання енергетичних балансів, визначення базового енерговикористання, відбору енергоефективних проектів, реалізації енергозберігаючих заходів, розроблення регламентів управління енергоефективністю, здійснення енергомоніторингу тощо.

    В разі успішного навчання і складання іспиту слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Енергетичний менеджмент» та відповідний сертифікат.

    Дізнатися про умови навчання та оформити заявку можна за телефоном: +380 44 204 86 43 або відправити листа електронною поштою на адресу: tcem@iee.kpi.ua. Секретар курсів – Танцюра Вєроніка Борисівна.