Енергетичний аудит

Шановні колеги!

Пропонуємо до Вашої уваги навчальний посібник «Енергетичний аудит».Тренінговий модуль підготовлено на основі робочих навчальних програм з дисципліни «Енергетичний аудит», яка викладається на кафедрі електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського для використання в якості навчального посібника в циклі тренінгів для фахівців агро-харчової промисловості в рамках проекту ЮНІДО – ГЕФ «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України».

Розглянуті методологія і постановка задачі енергетичного аудиту, наведені приклади і результати розрахунків, фрагменти звітів реальних енергетичних аудитів та інші матеріали з енергетичних аудитів, у яких автор безпосередньо брав участь.