Автоматизовані системи контролю, обліку та управління енерговикористанням

Шановні колеги!

Пропонуємо до Вашої уваги навчальний посібник «Автоматизовані системи контролю, обліку та управління енерговикористанням», який підготовлено в рамках викладання навчальних дисциплін «Інформаційні та комунікаційні технології в системах електропостачання», «Інформаційні та комунікаційні технології в системах енергоменеджменту», а також у рамках проведення лекційних занять за темою «Вимірювальні прилади і системи. Побудова АСКОЕ» на курсах підвищення кваліфікації за навчальними програмами «Енергетичний менеджмент» та «Енергетичний аудит».

В посібнику наведено особливості побудови розподілених автоматизованих систем контролю, обліку та управління енерговикористанням на базі різних типів лічильників електричної енергії, та їхнього застосування в умовах функціонування і розвитку ринку електричної енергії України. Розглянуто принципи і технічні рішення побудови АСКОЕ на базі імпульсних і цифрових вимірювальних каналів, а також особливості управління часом в АСКОЕ.

Посібник призначено для фахівців, які займаються розробленням, впровадженням та експлуатацією АСКОЕ з метою організації комерційного і технічного обліку електроенергії, енергомоніторингу та управління енерговикористанням.