ЦПЕМ було спроектовано таким чином, щоб забезпечити практичну демонстрацію можливостей енергетичного менеджменту, енергозбереження та контролю енерговикористання.

Системи водо- та електропостачання, а також центрального опалення Центру від’єднано від мереж основної будівлі з метою забезпечення контролю за витратами енергії. Від’єднання від основної опалювальної системи зумовило необхідність впровадження автономного електричного котла. Опалювальну систему основної будівлі було модернізовано.

Опалення та вентиляція контролюються системою енергетичного менеджменту будівлі (BEMS), одночасно контролюються демонстраційні установки. Це дозволяє інструкторам демонструвати способи використання системи. Сучасну систему контролю освітлення також приєднано до BEMS. Аудиторію оснащено відповідним спеціальним освітленням, зокрема, реостатами для регулювання освітлення та світловідбивачами. Рівень освітлення фіксується датчиками освітлення, які встановлено на метеорологічній станції.

Центр має різноманітне демонстраційне обладнання, зокрема вимірювальні прилади, клапани, зразки труб, а також демонстраційні пристрої, які було надано відомими європейськими виробниками. Використання сучасного обладнання дає слухачам різноманітні можливості для отримання практичних навичок в експлуатації енергозберігаючих пристроїв.

Спеціальна серія пристроїв придатна для демонстрації ефективності різних систем контролю та систем трубопроводів для переобладнання опалювальної системи та впровадження сучасних систем контролю витрат енергії в житлових будинках.Курс підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Енергетичний менеджмент»

Курс спрямовано на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з побудови систем енергетичного менеджменту за ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання».

В курсі розглядаються, зокрема, система національного законодавства в сфері енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності; концепція, базові поняття, вимоги ISO 50001 та їхня практична реалізація; питання розроблення та впровадження енергетичної політики організації та енергетичних програм в сфері енергозбереження; розвиток компетенцій і навчання персоналу та інші питання, що пов’язані із створенням та сертифікацією систем енергетичного менеджменту організацій.

Під час навчання фахівці набувають практичних навичок складання енергетичних балансів, визначення базового енерговикористання, відбору енергоефективних проектів, реалізації енергозберігаючих заходів, розроблення регламентів управління енергоефективністю, побудови систем енергомоніторингу тощо.
 

Курс підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Енергетичний аудит»

Курс спрямовано на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з енергетичного аудиту за ДСТУ ISO 50002:2016 «Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення».

В курсі, зокрема, розглядаються: політика енергоефективності України, законодавство в сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, методологія та методи енергетичного аудиту, енергозбереження в системах електро- та теплопостачання, технічне забезпечення енергетичного аудиту, вимірювальні прилади та системи контролю, обліку та управління енерговикористанням, термомодернізація будівель; концепція, базові поняття, вимоги ISO 50002 та їхня практична реалізація.

Під час навчання фахівці набувають практичних навичок планування та проведення енергетичного аудиту, аналізу результатів, формування звіту та представлення результатів енергетичного аудиту.